Incasso

Rechtshulp bij vragen en geschillen over betalingen. Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met rekeningen die niet of te laat worden betaald. Het loont de moeite om hier adequaat tegen op te treden. Zo mogelijk zonder dat u een klant kwijtraakt.

Bezwaar maken tegen ingangsdatum AOW

21-07-2016 Familie & Relatie

In 2013 is door de wetgever een stapsgewijze verhoging van de AOW-­leeftijd ingevoerd. De AOW­-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar 67 jaar.

Faillissement als dwangmiddel

08-05-2014 Geldzaken

Het komt regelmatig voor dat een vordering lastig te incasseren is. Zelfs bij een positief vonnis en na inschakeling van de deurwaarder.

Explosieve groei griffierechten belemmert rechtsgang

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Als u een procedure wil starten bij de rechtbank, dient u griffierechten te betalen.

Het eerste digitale proces

26-01-2014 Aansprakelijkheid

Tegenwoordig lijkt alles via de digitale weg te kunnen. Een trui kopen, boodschappen bestellen of je adres wijzigingen bij de gemeente.

Vrije advocaatkeuze: U kiest zelf uw advocaat, niet uw verzekering

12-12-2013 Aansprakelijkheid

Vaak staat in de overeenkomst met uw rechtsbijstandverzekeraar dat de juridische ondersteuning in beginsel wordt geboden door juristen of advocaten die door de verzekeraar worden aangewezen.

Werkgever aansprakelijk voor mislopen WW-uitkering

09-12-2013 Aansprakelijkheid

Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst heeft de werkgever de plicht om de werknemer goed te informeren over de mogelijke consequenties.