Ondernemen

Explosieve groei griffierechten belemmert rechtsgang

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Als u een procedure wil starten bij de rechtbank, dient u griffierechten te betalen.

Studenten, werknemers en uitkeringsgerechtigden: PAS OP met social media!

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Twitter, e-mail, Facebook, Instagram, wie maakt hier nu geen gebruik van? Maar bent u zich wel bewust dat (potentiële) werkgevers, uitkeringsinstanties (SVB, UWV en gemeenten) en DUO dit regelmatig raadplegen?

Het eerste digitale proces

26-01-2014 Aansprakelijkheid

Tegenwoordig lijkt alles via de digitale weg te kunnen. Een trui kopen, boodschappen bestellen of je adres wijzigingen bij de gemeente.

Vrije advocaatkeuze: U kiest zelf uw advocaat, niet uw verzekering

12-12-2013 Aansprakelijkheid

Vaak staat in de overeenkomst met uw rechtsbijstandverzekeraar dat de juridische ondersteuning in beginsel wordt geboden door juristen of advocaten die door de verzekeraar worden aangewezen.

Werkgever aansprakelijk voor mislopen WW-uitkering

09-12-2013 Aansprakelijkheid

Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst heeft de werkgever de plicht om de werknemer goed te informeren over de mogelijke consequenties.