Bezwaar maken tegen ingangsdatum AOW

In 2013 is door de wetgever een stapsgewijze verhoging van de AOW-­leeftijd ingevoerd. De AOW­-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar 67 jaar.

Maak bezwaar

De AOW-­uitkering gaat daardoor later in, waardoor u als pensioengerechtigde kan worden geconfronteerd met een AOW­-gat. Daardoor kunt u in het ergste geval een aantal maanden inkomsten missen. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 dat dit is toegestaan. Bent u het toch niet eens met de ingangsdatum van uw AOW, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

AOW is een eigendomsrecht

AOW-­rechten moeten worden aangemerkt als eigendom en dit wordt door Europees recht beschermd. De verhoging van de AOW-­leeftijd betekent een aantasting van dit eigendomsrecht. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat deze aantasting geoorloofd is, omdat er een rechtvaardiging aanwezig is, namelijk beperking van de overheidsuitgaven en veiligstellen van het draagvlak voor de AOW. Ook oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de maatregel het evenwicht bewaakt tussen het algemene belang van de samenleving en het individuele belang van een pe nsioengerechtigde. Voorts is de Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat er geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Onevenredig nadeel

In individuele gevallen kan er echter wel sprake zijn van een onevenredig nadeel. In de zaken van 18 april, was dat niet het geval. In één van de zaken had de pensioengerechtigde te veel vermogen om een beroep te kunnen doen op de compensatieregeling. Voor pensioengerechtigden met weinig inkomen en vermogen, is er namelijk een compensatieregeling. De pensioengerechtigde moest daardoor een AOW­-gat van één maand overbruggen. Dit levert volgens de Centrale Raad van Beroep echter geen onevenredig nadeel op.

Bezwaar maken

Een stapsgewijze verhoging van de AOW­leeftijd is dus toegestaan. Dit geldt niet in de gevallen waarin sprake is van een onevenredig nadeel. Omdat dit per individu beoordeeld moet worden, loont het om bezwaar in te dienen als het vermoeden bestaat dat sprake is van een onevenredig nadeel. Bijvoorbeeld als er geen beroep op de compensatieregeling gedaan kan worden.

Heeft u vragen over de ingangsdatum van uw AOW en/of andere uitkeringen? Dan kunt u contact opnemen met advocaat Karin Kamps (k.kamps@rechtshulpadvocaten.nl of 0592 33 36 40).
Meer informatie: Centrale Raad van Beroep, d.d 18 juli 2016

Zaaknummers 14/6146 AOW en 14/6794 AOW, ECLI:NL:CRVB:2016:2502
Zaaknummers 15/7346 AOW en 15/8372 AOW, ECLI:NL:CRVB:2016:2503