Kosten

Naast goede kwaliteit leveren we een scherp en aantrekkelijk tarief voor zowel zakelijk als particulier.

Particulier en zakelijk

Rechtshulp Advocaten is helder in haar tarieven. Daarin maken we geen onderscheid tussen particulier en zakelijk, zoals veel andere kantoren dat wel doen. Naast een goede kwaliteit leveren wij een scherp en aantrekkelijk tarief voor zowel zakelijk als particulier.

Werkwijze

Vooraf maken we een goede inschatting van het aantal uren dat besteed moet worden in uw zaak. Tijdens de zaak houden we u geregeld op de hoogte van de werkzaamheden en de gemaakte kosten. U komt zo niet voor verrassingen te staan. Tevens bespreken we met u wat u zelf aan de zaak kunt doen. Zo kunnen kosten worden bespaard.

Uurtarief advocaat

Ons standaard uurtarief bedraagt € 225,– exclusief kantoorkosten (6%) en BTW (21%). Een fixed fee is eveneens bespreekbaar. Indien mogelijk vragen wij een zogenaamde toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt dan eenmalig een eigen bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen.

In geval van een procedure zal de rechtbank verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand (toevoeging)

Als uw inkomen onder een bepaald niveau ligt en u beschikt over minder dan het heffingsvrijvermogen, dan komt u in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). Een toevoeging is bedoeld voor mensen die niet in staat worden geacht de kosten van een advocaat zelf te betalen. In dat geval betaalt u eenmalig een eigen bijdrage. Uw advocaat ontvangt van de Raad voor Rechtsbijstand een vast bedrag voor de zaak. Uiteraard vragen wij de toevoeging voor u aan. U hoeft daar niets voor te doen.

Komt u in aanmerking voor een toevoeging?

Momenteel ligt de bovengrens voor een alleenstaande op een fiscaal jaarinkomen van € 27.900,–. Voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen is dit een verzamelinkomen van € 39.400,–.

Het inkomen wordt gecontroleerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Zij vragen uw inkomen op bij de Belastingdienst aan de hand van uw BSN. Het inkomen waar naar gekeken wordt is het inkomen van twee jaren terug, het zogenaamde peiljaar. Indien dit geen gunstig jaar voor u is, kan peiljaarverlegging worden aangevraagd.

Op basis van de hoogte van uw inkomen wordt de eigen bijdrage vastgelegd. Die bijdrage varieert momenteel van € 80,– tot € 881,– per zaak. Uw eigen bijdrage wordt soms vergoed via de bijzondere bijstand.

Meer informatie over de toevoeging vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Prijsafspraak

Afhankelijk van het soort zaak kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt.