Familie & Relatie

Rechtshulp bij vragen over scheiden, alimentatie, ondertoezichtstelling en meer.

Partneralimentatie

04-08-2017 Familie & Relatie

Partneralimentatie komt ter sprake bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Partneralimentatie wordt bepaald door behoefte en draagkracht.

Kinderalimentatie

04-08-2017 Familie & Relatie

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de (stief-)ouders.

Ouderschapsplan

02-08-2016 Familie & Relatie

Als u als gezaghebbende ouders uit elkaar gaat moet u een ouderschapsplan opstellen ten behoeve van de minderjarige kinderen. In dit plan dient u afspraken te maken omtrent de zorg, omgang, informatie en kosten.

Alimentatie

02-08-2016 Familie & Relatie

Bij alimentatie wordt er onderscheid gemaakt tussen partner- en kinderalimentatie.

Scheiden

02-08-2016 Familie & Relatie

Een scheiding is een moeilijk moment. Het verandert uw leven nadrukkelijk. Zo heeft een scheiding onder meer financiële, sociale en juridische gevolgen en vaak gevolgen waar u niet bij stil staat.

Samenlevingsovereenkomst

02-08-2016 Familie & Relatie

Een samenlevingsovereenkomst is een notariële akte waarin samenwonenden onderlinge afspraken vastleggen. Een samenlevingsovereenkomst bevat vaak meer dan wordt gedacht. Bij de beëindiging ervan stuit men hierdoor vaak op problemen.

Personen- en familierecht

25-07-2016 Familie & Relatie

Rechtshulp bij vragen over scheiden, alimentatie, ondertoezichtstelling en meer.

Bezwaar maken tegen ingangsdatum AOW

21-07-2016 Familie & Relatie

In 2013 is door de wetgever een stapsgewijze verhoging van de AOW-­leeftijd ingevoerd. De AOW­-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar 67 jaar.

Juridisch twee moeders (lesbische ouders)

02-04-2014 Familie & Relatie

Per 1 april 2014 is de wet inwerking getreden die regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder, eveneens juridisch ouder kan worden van het kind.

Explosieve groei griffierechten belemmert rechtsgang

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Als u een procedure wil starten bij de rechtbank, dient u griffierechten te betalen.