Geldzaken

Rechtshulp bij vragen en geschillen over betalingen. Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met rekeningen die niet of te laat worden betaald. Het loont de moeite om hier adequaat tegen op te treden. Zo mogelijk zonder dat u een klant kwijtraakt.

Faillissement als dwangmiddel

08-05-2014 Geldzaken

Het komt regelmatig voor dat een vordering lastig te incasseren is. Zelfs bij een positief vonnis en na inschakeling van de deurwaarder.

Geen bemiddelingskosten huurovereenkomst woonruimte

25-04-2014 Geldzaken

Jannie huurt een appartement in de stad Groningen. Ze betaalt naast de maand huur (vooraf) een maand extra als borg en nog een maand huur als courtage. Jannie is van mening dat er voor deze betaling geen grondslag is.

Betalingsverplichting consument verjaart na twee jaren (gratis auto)

30-03-2014 Geldzaken

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat een gekocht product pas later wordt betaald. Als de verkopende partij gedurende twee jaren geen aanspraak maakt op betaling, vervalt in beginsel de afdwingbaarheid van de betaling.

Explosieve groei griffierechten belemmert rechtsgang

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Als u een procedure wil starten bij de rechtbank, dient u griffierechten te betalen.

Thuiswonende zoon (57 jaar) mag huurovereenkomst niet voortzetten na overlijden moeder

27-01-2014 Familie & Relatie

De wet biedt bescherming aan personen met wie de huurder samenwoont, maar die contractueel geen huurder zijn. Als de huurovereenkomst met de huurder eindigt wordt de medebewoner huurder. Dit geldt bijvoorbeeld voor een echtgenoot of een geregistreerd partner, maar in sommige gevallen ook voor samenwoners.

Het eerste digitale proces

26-01-2014 Aansprakelijkheid

Tegenwoordig lijkt alles via de digitale weg te kunnen. Een trui kopen, boodschappen bestellen of je adres wijzigingen bij de gemeente.

Vrije advocaatkeuze: U kiest zelf uw advocaat, niet uw verzekering

12-12-2013 Aansprakelijkheid

Vaak staat in de overeenkomst met uw rechtsbijstandverzekeraar dat de juridische ondersteuning in beginsel wordt geboden door juristen of advocaten die door de verzekeraar worden aangewezen.

Werkgever aansprakelijk voor mislopen WW-uitkering

09-12-2013 Aansprakelijkheid

Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst heeft de werkgever de plicht om de werknemer goed te informeren over de mogelijke consequenties.