Aansprakelijkheidsrecht

Rechtshulp bij vragen over aansprakelijkheid en betrekkingen tussen verzekeraar en verzekerde.

Geschillen

Daaronder verstaan we alle geschillen waarin u schade lijdt of veroorzaakt. In vrijwel alle gevallen is de wederpartij een verzekeraar. Zij hebben dagelijks te maken met deze complexe materie. Het is verstandig om u goed te laten informeren.

Rechtshulp bij aansprakelijkheid en verzekeringen

U kunt bijvoorbeeld betrokken raken bij een ongeval. Vragen die dan snel rijzen zijn: Ben ik verzekerd? Wat is de schade? Wie is aansprakelijk? Als u wordt aangesproken door de verzekeraar, laat u dan door ons informeren. Het recht in dezen is vaak complex en verzekeringsmaatschappijen hebben hier dagelijks mee te maken. U vecht derhalve een oneerlijke strijd als u deze alleen aangaat.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Ook dan kunt u bij ons terecht. Uw kosten worden in sommige gevallen vergoed door de verzekering.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Ook dan kunt u bij ons terecht. Uw kosten worden in sommige gevallen vergoed door de verzekering.

Aansprakelijkheid ten opzichte van personeel

Aansprakelijkheid ten opzichte van uw personeel kunt u in beginsel voorkomen door de vereiste maatregelen te treffen tegen de gevaren die u bekend moeten zijn. Doet u dit niet en leidt dit tot schade dan kunt u daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid ten opzichte van derden

Aansprakelijkheid ten opzichte van derden doet zich voor wanneer een derde schade lijdt dat u of van één van uw werknemers valt toe te rekenen. Deze derde is veelal een opdrachtgever. In dat geval kunt u mogelijk aangesproken worden op basis van wanprestatie of onrechtmatige daad.

De aansprakelijkheid in algemene zin is complexe materie. Als u hiermee te maken krijgt is het verstandig om in een vroeg stadium hulp in te schakelen.