Werken en uitkering

Dringende reden voor ontslag: Hof vs Rechtbank

20-05-2014 Overeenkomsten

Jan werkt sinds 1 december 2007 bij een bedrijf dat actief is in de voedingsmiddelenindustrie. Jan is hier werkzaam als ‘proces operator’.

Loonvordering bij ziekte, overleggen deskundigenoordeel in kort geding?

18-04-2014 Overeenkomsten

Deskundigenoordeel overleggen?
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs, dat een kantonrechter de loonvordering in kort geding ten onrechte had afgewezen vanwege het ontbreken van een deskundigenverklaring.

Opzegging dienstverband bij een nul-urencontract – rechtsvermoeden arbeidsomvang

11-04-2014 Overeenkomsten

Een werkgever dient in beginsel een ontslagvergunning aan te vragen om een arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. Zonder deze vergunning, is een opzegging nietig. Dit geldt ook bij een nul-urencontract.

Bijstand en de bestuurlijke dwangsom

04-04-2014 Overeenkomsten

Sinds enige tijd is het mogelijk om een dwangsom te vorderen, als de overheid (bijvoorbeeld de gemeente) te laat is met het nemen van een besluit.

Minder bijstand als een ander de rekeningen betaalt

11-03-2014 Overeenkomsten

Op 4 maart 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in uitkeringszaken, uitspraak gedaan in twee bijstandszaken.

Explosieve groei griffierechten belemmert rechtsgang

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Als u een procedure wil starten bij de rechtbank, dient u griffierechten te betalen.

Studenten, werknemers en uitkeringsgerechtigden: PAS OP met social media!

07-02-2014 Aansprakelijkheid

Twitter, e-mail, Facebook, Instagram, wie maakt hier nu geen gebruik van? Maar bent u zich wel bewust dat (potentiële) werkgevers, uitkeringsinstanties (SVB, UWV en gemeenten) en DUO dit regelmatig raadplegen?

Het eerste digitale proces

26-01-2014 Aansprakelijkheid

Tegenwoordig lijkt alles via de digitale weg te kunnen. Een trui kopen, boodschappen bestellen of je adres wijzigingen bij de gemeente.

Vrije advocaatkeuze: U kiest zelf uw advocaat, niet uw verzekering

12-12-2013 Aansprakelijkheid

Vaak staat in de overeenkomst met uw rechtsbijstandverzekeraar dat de juridische ondersteuning in beginsel wordt geboden door juristen of advocaten die door de verzekeraar worden aangewezen.

Werkgever aansprakelijk voor mislopen WW-uitkering

09-12-2013 Aansprakelijkheid

Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst heeft de werkgever de plicht om de werknemer goed te informeren over de mogelijke consequenties.