Verbintenissenrecht

Rechtshulp bij vragen over overeenkomsten.

Het verbintenissenrecht overlapt meerdere rechtsgebieden

Zo is een arbeidsovereenkomst een voorbeeld van een verbintenis, maar ook een huwelijk of een schenking zijn verbintenissen. Wat wij onder het verbintenissenrecht scharen zijn de rest categorie├źn, zoals de geldleenovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht of tot aanneming van werk en de daarmee samenhangende onrechtmatige daad.

"Bij een goede verstandhouding is men nog wel eens bereid om een ander geld te lenen."

Geldleenovereenkomsten

Bij een goede verstandhouding is men nog wel eens bereid om een ander geld te lenen. Omdat het vertrouwen bestaat dat het geld wordt terugbetaald worden geen duidelijke afspraken gemaakt. Soms wordt de transactie niet eens vastgelegd. Zowel in het opstellen van de overeenkomst als in het afdwingen van de nakoming ervan, kunt u juridische ondersteuning overwegen.

Overeenkomsten van opdracht/aanneming van werk

U laat uw pand schilderen, maar de schilder gebruikt de verkeerde kleur. Uw accountant ziet een fiscaal voordeel over het hoofd, waardoor u schade lijdt. U drukt visitekaartjes voor een bedrijf, maar zij zijn ontevreden over het resultaat. Na het afronden van een klus ontstaat er onenigheid over de kosten, terwijl de offerte toch duidelijk was. Bij gevallen zoals voorgaand kunnen wij u juridische hulp bieden. Adviserend op de achtergrond en zo nodig optredend op de voorgrond.