Ambtenarenrecht

Rechtshulp bij vragen over het dienstverband tussen ambtenaar en overheid.

Ambtenarenrecht valt anders dan het arbeidsrecht onder het bestuursrecht. Een ambtenaar sluit geen arbeidsovereenkomst, maar wordt bij besluit aangesteld.

Bezwaar en beroep

Tegen zo een besluit van de werkgever staat hierdoor bezwaar en beroep open. Als u het niet eens bent met een besluit van de werkgever is het zaak dat u hier tijdig bezwaar tegen maakt, anders staat u voor een voldongen feit. U dient bij een besluit niet alleen te denken aan een (voornemen tot) ontslag. Ook een schorsing, herplaatsing of boventalligverklaring is een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Ook een schorsing, herplaatsing of boventalligverklaring is een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Beƫindiging met wederzijds goedvinden

Soms is het voor partijen duidelijk dat de basis voor het voortzetten van de samenwerking ontbreekt. In dat geval kan ook in het ambtenarenrecht een vaststellingsovereenkomst worden gesloten. Omdat de rechtspositieregeling waarbinnen de ambtenaar valt, over het algemeen goede voordelen kent voor de ambtenaar is het verstandig om hierin goed begeleid te worden.