Sociale zekerheidsrecht

Rechtshulp bij vragen over uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Het Sociale Zekerheidsrecht omvat onder meer de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Klik op de verschillende wetten en regelingen hieronder om er meer over te weten te komen.

WW - Werkloosheidswet

Baan kwijtgeraakt? Dan kunt u terugvallen op een uitkering op basis van de werkloosheidswet.

Lees verder

ZW - Ziektewet

Indien u geen werkgever heeft en u wordt ziek, dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewetuitkering krijgen.

Lees verder

Participatiewet - Bijstand

Als u onvoldoende inkomen genereert om in uw noodzakelijke levensonderhoud te voorzien, dan heeft u in principe recht op bijstand.

Lees verder

WIA - Wet werk en inkomen arbeidsvermogen

Werknemers die na 104 weken ziekte minder of niet meer kunnen werken, kunnen een WIA-uitkering krijgen.

Lees verder