Sociale zekerheidsrecht

Rechtshulp bij vragen over uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Het Sociale Zekerheidsrecht omvat onder meer de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Klik op de verschillende wetten en regelingen hieronder om er meer over te weten te komen.