Werkgever aansprakelijk voor mislopen WW-uitkering

Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst heeft de werkgever de plicht om de werknemer goed te informeren over de mogelijke consequenties.

Zo bevestigde het Hof  ‘s-Hertogenbosch op 9 juli 2013. In deze zaak garandeerde de werkgever dat de vrouw WW-uitkering zou ontvangen bij het ondertekenen van de overeenkomst. De vrouw ging in goed vertrouwen akkoord, maar het UWV wees haar verzoek om de uitkering af. De vrouw stapt uiteindelijk naar de rechter en krijgt gelijk. De werkgever moet het loon tot het einde van het dienstverband doorbetalen.

U doet er dus zowel als werkgever als werknemer verstandig aan om een beëindigingsovereenkomst te laten opstellen of toetsen door een advocaat.

Lees het volledige arrest over de informatieplicht van de werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden.