Nicole studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed de master Nederlands recht, specialisatie strafrecht. Affiniteit met het strafrecht heeft zij in haar studentenperiode ontwikkeld. Zo heeft ze verschillende extra vakken gevolgd zoals Psychiatrie & Recht en Penologie; heeft ze zitting gehad in verschillende commissies van de Groningse strafrechtstudievereniging en bezocht ze eens per maand gevangenen in de Penitentiaire Inrichting te Leeuwarden.

"Ik stel uw belang op de eerste plaats. Samen met u werk ik aan het maximaal haalbare eindresultaat."

Vanaf 2021 is Nicole werkzaam bij Rechtshulp Advocaten. Als advocaat houdt Nicole zich met name bezig met het strafrecht. Door het gehele land staat zij cliënten bij. Zij behandelt verschillende soorten strafzaken. Denk daarbij onder andere aan geweldsdelicten, vermogensdelicten, zedendelicten, verkeersdelicten en Opiumwetdelicten.

In Nicole treft u een nauwkeurige strafrechtadvocaat met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij stelt het belang van haar cliënt op de eerste plaats en werkt samen met haar cliënt aan het maximaal haalbare eindresultaat.

Rechtsgebied

Nicole heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van die registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied. Haar hoofdrechtsgebied is:

Specialisaties