Het eerste digitale proces

Tegenwoordig lijkt alles via de digitale weg te kunnen. Een trui kopen, boodschappen bestellen of je adres wijzigingen bij de gemeente.

De rechtspraak blijft op dat gebied behoorlijk achter. Alles gaat per post en per fax. Inmiddels is ook bij de rechtbanken de deur op een kier gezet.

Voor het eerst is een zaak digitaal via de eKantonrechter ingediend. Bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam kan een juridische procedure bij de kantonrechter digitaal worden gevoerd. Dit houdt in dat de stukken digitaal kunnen worden ingediend en het verloop van de procedure online gevolgd kan worden door de procespartijen. De mondelinge behandeling van de zaak blijft gehandhaafd. Het grootste voordeel van de eKantonrechter zit in de snelheid van de afwikkeling van de zaak. Binnen 8 weken is er een uitspraak.

Voorlopig staat de eKantonrechter alleen open voor rechtsbijstandverzekeraars. Het is de bedoeling om de procedure in de loop van dit jaar ook toegankelijk te maken voor anderen, zoals advocaten en burgers.

Alleen eenvoudige zaken komen in aanmerking voor de eKantonrechter. Vooral huur-, arbeids- en civiele zaken met een belang van minder dan € 25.000,– zullen via de eKantonrechter behandeld worden. De rechter beslist of de zaak zich voor de eKantonrechter leent. Wel dienen beide partijen in te stemmen met behandeling van de zaak via de eKantonrechter. Hoger beroep in deze procedure is overigens niet mogelijk.