Ming Lui: “Ik vind het belangrijk om cliënten te ondersteunen in een lastige periode.”

Achtergrond

Ming is sinds september 2019 werkzaam bij Rechtshulp Advocaten. Ze heeft haar bacheloropleiding IT-Recht en de master Arbeidsrecht afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij een advocatenkantoor in Groningen.

Ming is opgegroeid in een ondernemersgezin. “Opgroeiend in een ondernemersgezin heb ik geleerd om vanuit verschillende perspectieven te redeneren.” Daardoor kan zij zich moeiteloos verplaatsen in de positie van haar cliënten en juridische keuzes aanbevelen die voor haar cliënten het meest voordelig zijn.

Als advocaat houdt Ming zich voornamelijk bezig met het arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich op uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals ontslag en geschillen tussen werkgevers en werknemers.

Ik kies graag voor een praktische benadering waarbij ik georganiseerd, resultaat- en oplossingsgericht te werk ga.

Rechtsgebieden

Ming heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van die registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Haar hoofd- (en sub) rechtsgebieden zijn: