Strafrecht

Rechtshulp bij vragen over strafrecht. Dit omvat onder meer strafbare feiten en boetes.

Strafrecht

Een rechtsgebied waar de meeste van ons niet hopen of verwachten mee in aanraking te komen. Toch komt u soms, bewust of onbewust, in een situatie waarin het nodig is bijstand te krijgen van een strafrechtadvocaat. In die situaties bieden wij de begeleiding die u nodig heeft. Neem direct, gratis en vrijblijvend contact op met een advocaat van Rechtshulp Advocaten.

''Neem direct, gratis en vrijblijvend contact op met een advocaat van Rechtshulp Advocaten.''

Strafrecht: verdediging en advies voor particulieren en ondernemers

Strafrechtadvocaat Robert Eefting staat aan de zijde van zowel particulieren als ondernemers. Dit kan nodig zijn wanneer u in aanraking komt met bijvoorbeeld politie, justitie en/of bijzondere opsporingsdiensten. Daarnaast kan het voor ondernemers zinvol zijn zich te laten adviseren over bestaande of aankomende wet­ en regelgeving. Meer over advocaat Robert Eefting.

(Pro deo) Bijstand in strafzaken

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan dit voor veel opschudding zorgen in uw leven. De directe gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn dat u wordt aangehouden, in voorlopige hechtenis komt of dat uw eigendommen in beslag worden genomen. Dergelijke maatregelen kunnen ook vervelende consequenties hebben op persoonlijk vlak. Afgezien van het feit dat ze voor veel stress zorgen, kunnen ze bijvoorbeeld in relationele sferen en op het gebied van werk en inkomen behoorlijk ontwrichtend werken. Hoewel verdacht zijn op geen enkele manier hetzelfde is als schuldig zijn, ligt een oordeel van de omgeving soms al snel klaar en zijn de gevolgen maar moeilijk omkeerbaar. In die situaties heeft u iemand nodig met verstand van zaken die opkomt voor uw belangen.

Juridisch advies, eerste gesprek gratis en vrijblijvend

Gedurende het gehele traject, van opsporingsonderzoek tot terechtzitting, kunnen wij u bijstaan. Om u zo goed mogelijk bij te kunnen staan, is het belangrijk dat u ons vanaf een zo vroeg mogelijk stadium betrekt. Mocht u telefonisch willen informeren naar de mogelijkheden om bijgestaan te worden, dan is dit eerste contact gratis en geheel vrijblijvend. Neem direct contact op met Rechtshulp Advocaten.

Pro deo advocaat strafrecht

Wij zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat wij uw belangen op toegevoegde basis (pro deo) kunnen behartigen. Komt u niet in aanmerking voor pro deo? Dan kunnen we u op betalende basis bijstaan. Meer over advocaat kosten.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • Rijbewijs ingevorderd
 • Economische delicten
 • Verkeersstrafrecht, zoals snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en ingevorderd rijbewijs
 • Opiumwetzaken
 • Vermogensdelicten, zoals diefstal, verduistering, oplichting en afpersing
 • Valsheid in geschrifte
 • Witwassen en ontneming
 • Fraude, zoals belastingfraude en bankbreuk
 • Tenuitvoerlegging voorwaardelijke sancties
 • Strafbeschikkingen en transacties
 • Uitlevering
 • Overlevering op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB)

Rijbewijs ingevorderd

Als particulier of ondernemer is uw rijbewijs vaak onmisbaar. Wanneer de politie uw rijbewijs invordert heeft dit vaak verstrekkende gevolgen.

Lees verder