Betalingsverplichting consument verjaart na twee jaren (gratis auto)

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat een gekocht product pas later wordt betaald. Als de verkopende partij gedurende twee jaren geen aanspraak maakt op betaling, vervalt in beginsel de afdwingbaarheid van de betaling.

Met andere woorden: U hoeft niet meer te betalen. Deze verjaringstermijn is vastgelegd in artikel 7:28 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorbeeld (gratis auto)

De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs een vordering afgewezen onder verwijzing naar dit artikel. De consument had een auto gekocht, maar vanwege geconstateerde gebreken nog niet betaald. Na een betalingsherinnering in 2010 volgde de tweede sommatie ruim twee jaar later. Daarmee was de vorderging verjaard en hoefde de koper de auto niet meer te betalen.

Lees de volledige uitspraak.

Verjaring

De rechter toetst de verjaring niet ambtshalve. Dat betekent dat de koper hier een beroep op moet doen. Indien u te maken heeft met een vordering, waarvan u vermoedt dat deze is verjaard, laat dit dan uitzoeken door één van onze advocaten.