Studenten, werknemers en uitkeringsgerechtigden: PAS OP met social media!

Twitter, e-mail, Facebook, Instagram, wie maakt hier nu geen gebruik van? Maar bent u zich wel bewust dat (potentiële) werkgevers, uitkeringsinstanties (SVB, UWV en gemeenten) en DUO dit regelmatig raadplegen?

Als advocaat zien wij steeds vaker dat werkgevers en uitkeringsinstanties social media gebruiken om misstanden aan het licht te brengen.

DUO (studiefinanciering) controleert bijvoorbeeld via Facebook of studenten wel op het opgegeven adres wonen. Gemeenten raadplegen Facebook als ze een vermoeden hebben dat een bijstandsgerechtigde een gemeenschappelijke huishouding voert met een ander, maar dit niet gemeld heeft. In combinatie met aanvullend bewijs kan dit ertoe leiden dat de bijstandsuitkering wordt beëindigd en teruggevorderd.

Ook in arbeidsrechtelijke zin kan het gebruik van social media verstrekkende gevolgen hebben. Zo achtte de kantonrechter te Arnhem dat een werknemer van Blokker terecht is ontslagen omdat hij zijn werkgever op Facebook had beledigd.

Een werknemer die zich negatief en discriminerend heeft uitgelaten over een collega op Facebook werd via de kantonrechter ontslagen. De werknemer kreeg nog wel een ontslagvergoeding toegekend, mede omdat de werkgever geen laatste waarschuwing had gegeven.

Ook het veelvuldig raadplegen van Facebook onder werktijd, kan arbeidsrechtelijke consequenties met zich meebrengen. En vanzelfsprekend ook de medewerker die zich ziek meldt, maar vervolgens twittert dat hij een concert bezocht heeft, kan moeilijkheden verwachten.

Denk dus goed na, voordat u iets vermeldt of foto’s plaatst of zorg dat de berichtjes of foto’s alleen zichtbaar zijn voor vrienden. Dit kan soms een hoop narigheid voorkomen.