Alimentatie

Bij alimentatie wordt er onderscheid gemaakt tussen partner- en kinderalimentatie.

Partneralimentatie komt ter sprake wanneer één van de gewezen partners niet in staat is in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de uitwonende kinderen.

 

Partneralimentatie

Lees meer.

Kinderalimentatie

Lees meer.