Ouderschapsplan

Als u als gezaghebbende ouders uit elkaar gaat moet u een ouderschapsplan opstellen ten behoeve van de minderjarige kinderen. In dit plan dient u afspraken te maken omtrent de zorg, omgang, informatie en kosten.

Plan opstellen

Het doel van dit plan is dat de kinderen zo min mogelijk gedupeerd worden door de scheiding. De ouders worden door het plan verplicht om na te denken en te communiceren over de inhoud van het plan. Het vastleggen van de samen gemaakte afspraken, soms met gepaste inspraak van de kinderen, biedt draagvlak en dient als basis voor het voortzetten van de ouderrelatie. Wij bieden ondersteuning bij het opstellen van een ouderschapsplan.