WIA – Wet werk en inkomen arbeidsvermogen

Werknemers die na 104 weken ziekte minder of niet meer kunnen werken, kunnen een WIA-uitkering krijgen.

De WIA maakt onderscheidt tussen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en volledige arbeidsongeschiktheid. U krijgt een WGA-uitkering als u nog gedeeltelijk kan werken. Indien u niet meer kunt werken, ontvangt u een IVA-uitkering.

Criterium

Om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van loonverlies. Dit betekent dat u door ziekte of handicap minder verdient, dan voordat u ziek werd. Indien het loonverlies beneden de 35% ligt, heeft u geen recht op een WIA uitkering. Bij een loonverlies van minstens 35% maar minder dan 80%, valt u onder de WGA. Bij een Loonverlies van minstens 80% , maar met een redelijke kans op herstel, valt u ook onder de WGA. Bij een loonverlies van minstens 80% met weinig of geen kans op herstel, valt u onder de IVA.

Maatmanloon

Of er sprake is van (minimaal 35%) arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van een formule. De formule die hierbij wordt gehanteerd luidt: (maatmanloon – resterende verdiencapaciteit) / maatmanloon × 100% is het WIA percentage.

Het maatmanloon is (in de meeste gevallen) het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De resterende verdiencapaciteit is het loon dat u nog kunt verdienen.

Hoe wordt bepaald wat u kan verdienen?

Een arts van het UWV onderzoekt uw lichamelijke en/of psychische problemen. Daarna stelt de arts vast welke werkzaamheden u wel en niet aankunt. En of er sprake is van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. De arts maakt een overzicht van uw mogelijkheden en beperkingen. Dit is de Functionele Mogelijkheden Lijst, de FML.

Functionele Mogelijkhedenlijst (FML)
De FML is onderverdeeld in 6 categorieën:

  1. persoonlijk functioneren;
  2. sociaal functioneren;
  3. aanpassing aan fysieke omgevingseisen (werkplek);
  4. dynamische handelingen (bewegen);
  5. statische houdingen;
  6. werktijden.

Aan de hand van de FML bekijkt de arbeidsdeskundige van UWV welke functies u nog zou kunnen verrichten en wat u hiermee verdient. De functies zijn opgenomen in het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Dit is een database waarin 7000 voorbeelden van functies zijn opgenomen.

De arbeidsdeskunidge dient minimaal drie functies te selecteren die u zou kunnen vervullen.

Niet eens met het UWV, bezwaar maken

Wijst het UWV uw WIA aanvraag af? Bent u het niet eens met uw FML? Betwist u uw mate van arbeidsoneschiktheid? Kortom, bent u het niet eens met de beslissing van het UWV, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar maken bij het UWV. Het is raadzaam om hiervoor onze hulp in te schakelen. Zoals uit het voorgaande blijkt, is de WIA een ingewikkelde en theoretische materie.