“Door mijn werkzaamheden bij Rechtshulp Advocaten wil ik mij optimaal ontwikkelen als jurist en toekomstig advocaat zodat ik onze cliënten het beste van dienst kan zijn.”

Nicole is sinds maart 2021 als juridisch medewerker werkzaam bij Rechtshulp Advocaten. In 2020 heeft zij de bachelor IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald. Tijdens haar studie is zij in verschillende functies werkzaam geweest bij de Rijksuniversiteit Groningen als studentmedewerker. Daarnaast heeft zij vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende juridische organisaties. Momenteel bevindt zij zich in de afrondende fase van de master Nederlands recht met de specialisaties strafrecht en privaatrecht, tevens aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"Ik wil mij optimaal ontwikkelen als jurist en toekomstig advocaat, zodat ik onze cliënten het beste van dienst kan zijn."

Tijdens haar studie heeft Nicole zich voornamelijk georiënteerd op het strafrecht. Zo heeft ze verschillende extra vakken gevolgd zoals Psychiatrie & Recht en Penologie; heeft ze zitting gehad in verschillende commissies van de Groningse strafrechtstudievereniging en bezocht ze eens per maand gevangenen in de Penitentiaire Inrichting te Leeuwarden.

Haar werkzaamheden bij Rechtshulp Advocaten bestaan uit ondersteuning van de advocaten in de breedste zin van het woord. Nicole is een nauwkeurige en hardwerkende medewerker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De komende jaren hoopt Nicole zich bij Rechtshulp Advocaten optimaal te ontwikkelen als jurist en toekomstig advocaat.