Erkenning en gezag

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft minderjarige kinderen over wie u het gezag uitoefent, dan dient u een ouderschapsplan op te stellen. Wat is gezag, wanneer heeft u gezag? Hieronder geven we een toelichting.

Erkenning

Als u een kind erkent, wordt u wettelijk de ouder van dit kind. Dat betekent dat u een familierechtelijke band krijgt. U wordt elkaars erfgenaam en u moet uw kind onderhouden. Voor erkenning hoeft u niet de biologische ouder te zijn (verwekker). Een kind kan echter niet door meerdere ouders worden erkend. Sinds 1 april 2014 kan ook een lesbische zogenaamde meemoeder het kind van haar partner (biologische moeder) erkennen. Zo is het voor een lesbisch stel ook eenvoudiger om gezamenlijk gezag te verkrijgen.

Gezag

Als gezaghebbende ouder kunt u belangrijke beslissingen nemen over uw minderjarige kind. U kunt daarbij denken aan zaken als de schoolkeuze of medische ingrepen. Een moeder heeft bij de geboorte automatisch gezag over haar kind. Als u getrouwd bent geldt hetzelfde voor de vader het kind. Is dat niet het geval dan kunt u gezag aanvragen bij de kantonrechter, hiervoor is toestemming van de moeder vereist. Indien moeder haar toestemming niet wil verlenen, kunt u vragen of de rechter u mede het gezag wil verlenen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Ouderschapsplan opstellen