Algemene voorwaarden

Rechtshulp Advocaten is een maatschap, bestaande uit Kanning Rechtshulp Advocaten en Eefting Rechtshulp Advocaten.

Alle advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden conform de wettelijk voorgeschreven vereisten.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van de maatschap Rechtshulp Advocaten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden.

Klachtenafhandeling

De maatschap Rechtshulp Advocaten hanteert een interne klachtenregeling voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers over de dienstverlening door Rechtshulp Advocaten, zelfstandige advocaten of de personen die middels dienstbetrekking bij Rechtshulp Advocaten werkzaam zijn: Klachtenregeling Rechtshulp Advocaten.