Julia heeft haar master Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2023 afgerond, met als specialisatie privaatrecht. Ze is opgegroeid in Flevoland, maar tijdens haar studie voelde Julia zich helemaal thuis in het Noorden, waar ze sindsdien is gebleven. Naast haar studie was ze actief betrokken bij verschillende commissies en vervulde ze een bestuursjaar, waardoor ze waardevolle praktijkervaring opdeed.

"Ik wil graag met cliënten samenwerken en het beste resultaat behalen."

Van juridisch medewerkster naar advocate

In 2024 is Julia haar loopbaan gestart bij Rechtshulp Advocaten als juridisch medewerkster. Haar ambitie is om na een jaar, net als haar collega’s, de advocatuur in te gaan. Julia hecht waarde aan het daadwerkelijk luisteren naar cliënten en het bieden van maatwerk. Haar keuze om bij Rechtshulp Advocaten te werken komt voort uit haar wens om nauw met de cliënten samen te werken en maatschappelijk betrokken te zijn. Ze wil weten voor wie ze zich inzet en wil samen de cliënt het beste resultaat behalen.

Het zoeken naar uitdagingen komt niet alleen tot uiting in haar werkzaamheden, maar ook in haar vrije tijdbesteding. Na het werk hangt Julia het liefst aan de klimwand in Groningen of is ze op het hockeyveld te vinden, vastberaden om als team te winnen.