Pensioen

Rechtshulp bij vragen en geschillen over het pensioen.

Hulp nodig?

In de praktijk zijn er vaak onduidelijkheden over het pensioen. De materie is zodanig complex dat het voor de pensioengerechtigde moeilijk te begrijpen is. Wij kunnen u hierin opheldering verschaffen.

''Wij kunnen u hierin opheldering verschaffen.''

Aanspraak op partnerpensioen

Bent u gescheiden na 30 april 1995 dan is de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding op u van toepassing. Kort samengevat dient het ouderdomspensioen dat u samen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd gedeeld te worden. Bent u voor 30 april 1995 gescheiden, dan dient in beginsel ook het pensioen dat voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd verdeeld te worden.

Na een scheiding is het wenselijk dat het pensioenfonds de bijdrage splitst en partijen apart uitbetaald. Het pensioenfonds dient dan uiterlijk twee jaar na dato op de hoogte gebracht te worden van de scheiding. Dit wordt dikwijls vergeten, zodat soms jaren later de ex-partner aangesproken moet worden. Partijen zijn zich echter niet altijd bewust van hun verplichting jegens de ex-partner. Het pensioenfonds kan op dat moment weinig voor u doen, omdat niet u, maar uw ex-partner cliƫnt is van het pensioenfonds. In dat geval leidt tussenkomst van een advocaat vaak tot snel resultaat.