Nalatenschap

Rechtshulp bij vragen en geschillen over nalatenschappen.

Rouwverwerking

Bij het verlies van een dierbare bent u waarschijnlijk bij voorkeur bezig met de rouwverwerking. In de praktijk is hier vaak weinig tijd voor. Geregeld ontstaat er een discussie tussen de erfgenamen. Is er onduidelijkheid over wat de executeur mag, over wanneer een legaat opeisbaar is en soms zelfs wat er met het as van de overledene moet gebeuren. In voormelde situaties kunnen wij u duidelijkheid verschaffen over uw rechten en plichten. Tevens kunnen wij u helpen om uw recht te halen.