Opgesloten vanwege het niet betalen van kinderalimentatie

Het komt voor dat alimentatie niet tijdig wordt betaald. Vaak ligt hier een financiële reden aan ten grondslag. In deze zaak was echter sprake van onwil.

Ondanks de hulp van het LBIO lukte het de vrouw niet om tot inning van de verschuldigde kinderalimentatie over te gaan. De man bleef weigeren, terwijl de vrouw het geld hard nodig had. Mede gelet op de houding van de man besluit het Hof lijfsdwang toe te staan, indien de man niet binnen 28 dagen alsnog zijn verplichting nakomt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om tot inning van achterstallige alimentatie over te gaan, neem contact met ons op.