Algemene voorwaarden & Disclaimer

Rechtshulp Advocaten is een maatschap, bestaande uit Kanning Rechtshulp Advocaten en Eefting Rechtshulp Advocaten.

Alle advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden conform de wettelijk voorgeschreven vereisten.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van de maatschap Rechtshulp Advocaten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden.

Klachtenafhandeling

De maatschap Rechtshulp Advocaten hanteert een interne klachtenregeling voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers over de dienstverlening door Rechtshulp Advocaten, zelfstandige advocaten of de personen die middels dienstbetrekking bij Rechtshulp Advocaten werkzaam zijn: Klachtenregeling Rechtshulp Advocaten.

Disclaimer

Rechtshulp Advocaten (Kamer van Koophandel: kvk 67567398), hierna te noemen RA, verleent u hierbij toegang tot www.rechtshulpadvocaten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. RA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.rechtshulpadvocaten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RA.

Beperkte aansprakelijkheid 

RA spant zich in om de inhoud van www.rechtshulpadvocaten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.rechtshulpadvocaten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RA. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.rechtshulpadvocaten.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.rechtshulpadvocaten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacystatement

Het privacystatement voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.rechtshulpadvocaten.nl bezoekt.

Beheer

De website www.rechtshulpadvocaten.nl staat onder beheer van RA. De contactgegevens zijn te vinden op www.rechtshulpadvocaten.nl.

Gegevens van bezoekers

Statistieken die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.rechtshulpadvocaten.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Het betreft hier de statistieken die via Google Analytics worden opgeslagen.

Cookies

Rechtshulpadvocaten.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan rechtshulpadvocaten.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Het betreft hier de statistieken die via Google Analytics worden opgeslagen.

Disclaimer 

Rechtshulpadvocaten.nl is gerechtigd de inhoud van het privacystatement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.