Martine Elderhuis: “Ik vind het belangrijk om cliënten van goede juridische bijstand te voorzien. Met name in het personen- en familierecht spelen emoties een grote rol. Het scheiden van emoties en de zakelijke kant is van groot belang. De rol van de advocaat is om cliënten hierin zo goed mogelijk te begeleiden”.

Achtergrond

Vanaf 2019 is Martine werkzaam bij Rechtshulp advocaten. Hiervoor werkte zij lange tijd als advocaat op een klein advocatenkantoor in Noordoost-Groningen, waar zij zich net als nu voornamelijk bezighield met personen- en familierecht en strafrecht. Martine heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij is afgestudeerd in de richtingen Privaatrecht en Strafrecht.

Dat de cliënt de zaak met een goed gevoel afsluit, daar gaat het om.

Werkwijze

Kenmerkend voor Martine is haar grondige aanpak en haar nauwe betrokkenheid bij de cliënt. Martine vindt een goede relatie met haar cliënten van groot belang. Zij houdt van een open en directe communicatie, waarbij zij eerlijk is over de mogelijkheden en positie van haar cliënt. “Het winnen van een zaak is in het personen- en familierecht niet het belangrijkste; uiteindelijk gaat het erom dat de cliënt de zaak met een goed gevoel kan afsluiten”.

Rechtsgebieden

Martine heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van die registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Haar hoofd- (en sub) rechtsgebieden zijn: